Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ( RODO ), informujemy:
 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:  


Firma: PHU JOANNA
55-040 Kobierzyce, ul. Św. Wojciecha 10
NIP 894 102 58 58, Regon (31978660           
 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:


- realizacji złożonego zamówienia
- marketingu bezpośredniego i profilowania
- rozliczeń podatkowych Administratora danych osobowych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych:


Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zamówienia.


Czas przetwarzania danych:


Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia realizacji zamówienia.


Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są:


- biura rachunkowe świadczące usługi na rzecz administratora danych
- firmy kurierskie realizujące zlecenia na rzecz administratora danych
- operatorzy logistyczni, z których usług korzysta administrator danych
- firmy hostingowe zapewniające platformę do funkcjonowania Sklepu www.pieknaepoka.pl
- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne, wspomagające Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej

Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:


żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych


Prawo do cofnięcia zgody:

Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Skarga do organu nadzorczego:


Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).


Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: 
- sesji Użytkownika, 
- ostatnio oglądanych produktów, 

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.


Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.